Neuropsykiatrinen valmennus

Kenelle?

Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus, on tarkoitettu lapsille ja aikuisille, joilla neuropsykiatriset oireet vaikeuttavat toimintakykyä. Neuropsykiatrisia oireyhtymiä ovat esimerkiksi ADHD/ADD, Touretten syndrooma ja autismin kirjon häiriöt. Diagnoosin saaminen vaihtelee paljon henkilön paikkakunnasta ja iästä riippuen. Neuropsykiatriseen valmennukseemme tuleminen ei edellytä diagnoosia.

Mitä?

Nepsy-valmennuksen tavoite on vahvistaa asiakkaan arjen hallinnan taitoja ja helpottaa toiminnanohjauksen pulmia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytää uusia arkea helpottavia toimintatapoja. Neuropsykiatriset haasteet säilyvät usein läpi elämän, mutta niiden kanssa elämiseen voi harjoitella erilaisia apukeinoja. Neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyy myös paljon vahvuuksia, jotka on hyvä oppia tunnistamaan ja hyödyntämään.

Miten?

Toimintatapamme on positiivinen ja ratkaisukeskeinen. Tunnistamme ongelmakohtia, muutamme niitä tavoitteiksi ja keskitymme ratkaisuihin. Aikataulut ja tavoitteet sovitaan aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan lähtökohdista käsin. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa tärkeää on myös lähipiirin ottaminen mukaan prosessiin. Tulemme mielellämme auttamaan arkeasi kotiin tai kouluun, mutta voimme tavata myös toimitiloissamme Jyväskylässä. Monia asioita voi harjoitella myös luonnossa. Tarvittaessa palvelemme myös etänä.